Smålandskött

För Smålandskött betyder Småland ett evigt överraskande och omväxlande landskap. Djupa skogar bryter av med öppna, böljande gläntor, björkar och fridfullt betande kor. Och så naturligtvis milslånga stengärdsgårdar som våra förfäder byggt för att markera sina ägor och hålla djuren på plats.

“För att vi även i framtiden ska få njuta av Smålands unika landskapsbild så behövs betande boskap för att hålla dessa gläntor öppna. Våra djur kommer endast från gårdar i Småland, Öland och Blekinge det är enklare så.”

Smålandskött slakteri finns i Kalmar så transporterna dit är korta. Smålandskött har perfekta förutsättningar för att erbjuda dig lokalt och därmed miljövänligt gott kött. Det är bäst så!

Läs mer om Smålandskött på webbplatsen.

Följ Smålandskött på Facebook!

Om admin-black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.