Honung från Yxkullsund

1989 köpte Martin Nehmann samhällen till sin sommarstuga på Yxkullsund och redan 1994 blev det ett biodlingsföretag som växte med tiden till mer än 200 samhällen. Helt fascinerad av liv på landet, självhushållning och inte minst av bin så blev biodlingen “hans liv”. Som biolog vill Martin Nehman sprida kunskap om binas stora ekologiska betydelse: mer än hälften av din mat är påverkat av bin. Bina är en grundpelare i det ekologiska systemet där vi människa och miljontals andra varelser lever av.

Redan från början tog Martin inte bara en honungsskörd utan minst tre och så småningom fem skördar. På det viset blir det fem sorter honung (olik i smak och färg). För Martin är det slöseri med naturens gåvor att blanda allt i ett kärl. Under MAT2019 kommer Honung från Yxkullsund att finnas till försäljning på matmarknaden. Det kommer att erbjudas flera olika sorter närproducerad honung.

 

Om admin-black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.