Björkekull Prima Primörer

Genom att använda modern teknik och hållbara odlingsmetoder kan Björkekull leverera närodlade örter, bladgröna växter, och ätbara blommor helt obesprutade, året om. Växthuset där odlingen sker är en välisolerad byggnad där energieffektiva LED lampor ger växterna optimalt ljus varje dag, temperaturen är konstant och luftfuktigheten lagom.

Örterna odlas på höjden för att för att spara plats i ett vattenbesparande system med recirkulation. Allt detta görs för att ge växterna så bra förhållande som möjligt, så de får en bra smak och kvalitet oavsett årstid. Sortimentet är utformat för att minska transporter leverera lokalt och ersätta behovet av import.

Den 13-14 september finns Björkekull Prima Primörer i mattältet för att sälja produkter.

Läs mer på webbplatsen.