Vattenbrist– vad gör man?!

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-14 13:00 - 14:00

Föreläsare: William Hogland

Hela Öland och Kalmar län rödlistat pga av brist på dricks- och bevattningsvatten, är det så det kommer att se ut i framtiden?! Sen vi gick i småskolan har vi lärt oss att Sverige har väldigt gott om vatten så varningen om vattenbrist kommer som en chock för många! När man blir törstig och när man ser grödorna torka bort och ser alla träd som dog av förra årets torka så kan man tänka sig att brist på vatten kan skapat stora internationella konflikter i framtiden. Vi har börjat fundera på att använda avloppsvatten för bevattning och också upparbetning till kvaliteter nära dricksvattenkvalitet. Många människor i välden tvingas dricka otjänligt vatten. Sedan vi fick omvänd osmos anläggningen i Sandvik på Öland som omvandlar Kalmarsunds vatten till dricksvatten säger William Hogland till sina studenter runt Östersjön – Ni får inte kissa och bajsa i vårt dricksvatten. Väldigt mycket avloppsvatten från hushållen och industrin släpps ut i vår så känsliga recipient Östersjön. Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen.

Om föreläsaren

Professor William Hogland har i mer än 40 års tid arbetat med vattenresurser i hela världen och vad säger han om sina erfarenheter i ett historiskt perspektiv och hur siar han inför framtiden samt lever han som han lär? Han kommer målande beskriva hur vi förstör våra vatten men också hur vi ska arbeta med vattenfrågor inför framtiden.