Smaken av östra Småland och Öland (arr. Forum för Matkultur Småland)

Plats: Smaken av östra Småland och Öland (arr. Forum för Matkultur Småland)

Tidpunkt: 2018-09-07 11:00 - 12:30

Föreläsare: Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost

Utgångspunkten för seminariet är rapporten Smaken av östra Småland och Öland – en terroiratlas över Kalmar län som kulinarisk region. Rapporten förmedlar länets karaktäristiska och unika värden inom mat. Den är i första hand avsedd för primärproducenter, livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen för att utveckla koncept och storytelling kring både nya och befintliga produkter. Den kan även användas av handeln och kök inom offentlig verksamhet för att identifiera områden för samarbete, produktutveckling och innovation. Allt i syfte att behålla eller skapa både traditioner och arbeten på länets landsbygd. Med seminariet vill vi förmedla rapportens intressanta innehåll och inspirera övriga län i Småland till liknande initiativ.

Forum för Matkultur Småland syftar till att stimulera samverkan över länsgränserna i Småland för att lyfta den småländska maten och åstadkomma mer nytta för våra företag. Forumet har skapats på initiativ av företagsnätverket Regional Matkultur Småland, Smålands Turism och Destination Småland.

Om föreläsaren

Rose-Marie arbetar på LRF sydost med Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategin för Kalmar län. Hon arbetar även med Terroiratlasen på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar.

Hem
x