Så kan offentlig sektor påverka för ökad etisk och hållbar handel (arr. Växjö Fairtrade City)

Plats: Så kan offentlig sektor påverka för ökad etisk och hållbar handel (arr. Växjö Fairtrade City)

Tidpunkt: 2018-09-07 09:00 - 10:30

Föreläsare: David Braic, upphandlingschef Växjö kommun, Malena Heinrup, hållbarhetsstrateg Växjö kommun och Helen Karlsson Jacobsson, utredningssekreterare i Växjö kommun och samordnare för Växjö Fairtrade Citys styrgrupp

Genom att ställa långtgående sociala krav vid upphandlingen av dryckesautomater och kaffe stack Växjö kommun ut hakan och skapade praxis. Genom den så kallade ’Växjö-domen’ som kom 2014 inspirerade Växjö andra kommuner i Sverige till att också våga ställa medvetet tuffa sociala krav på kaffet. Upphandlingen överklagades i både förvaltningsrätten och kammarrätten – men Växjö kommun fick rätt. Upphandlingschef David Braic berättar mer om just den upphandlingen och om möjligheter och utmaningar att arbeta med hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

Växjö kommun upphandlar idag varor och tjänster för omkring 600 miljoner kronor årligen. Genom att ställa systematiska hållbarhetskrav (sociala, miljömässiga, ekonomiska) i upphandling kan kommunen driva på utvecklingen mot en hållbar framtid. Dels genom att säkerställa att kommunen konsumerar hållbart, och dels genom att de ställda kraven kan stimulera hållbarhetsarbetet hos anbudsgivarna. Växjö kommun har påbörjat ett utvecklingsarbete för att nå högre kvalitet vad gäller en hållbar upphandling i hela kommunkoncernen. I arbetet tas en struktur fram för att säkerställa att hållbarhetskrav ställs och följs upp.

Om föreläsaren

Hem
x