Maten Planeten och Du – bli en förändringsagent

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 09:00 - 10:30

Föreläsare: Gymnasieelever från Växjö och Susann Ask

Seminariet “Maten Planeten och Du” arrangeras tillsammans med några gymnasieungdomar – för ungdomar. Ungdomar är de som har mest att vinna på en förändring för bättre hälsa, miljö och klimat, men de är också de som har mest att förlora om inget görs! Syftet med seminariet är att utifrån vad ungdomarna tycker är viktigt kring hälsa, miljö och klimat, identifiera “triggers” som kan driva förändring. Vilka förutsättningar måste finnas/måste skapas för att kunna göra hållbara val av mat för hälsa, miljö och klimat. Seminariet arrangeras av Region Kronoberg.

Målgrupp: Ungdomar

Om föreläsaren

Engagerade och inspirerande elever från en gymnasieskola i Växjö som vill skapa förändring för möjligheter till hållbara matvanor för hälsa, klimat och miljö. Susann Ask, dietist. Region Kronoberg. Susann är dietist har under många år drivit och arbetat aktivt med mat och måltider för ett gott, hållbart och jämlikt samhälle. Inom Region Kronoberg och nationellt har hon en framträdande roll i arbetet med patientmåltider och med att lyfta våra matvanors betydelse för hälsan genom hela livet . Susann är också ordförande för Dietisternas riksförbund.