Fri från hunger!

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 15:30 - 16:30

Föreläsare: Catarina Antikainen, Joel Holmdahl, Maria Gardfjell och Sara Norrby Wallin

Vad innebär begreppet matsuveränitet? Hur används mänskliga rättigheter för att bekämpa hunger? Och vad behövs från politiskt håll för att skapa ett hållbart matsystem? Ett panelsamtal om visioner för ett annat matsystem med småbrukare Joel Holmdahl från organisationen Nordbruk, Catarina Antikainen från FIAN Sverige och Maria Gardfjell från riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

FIAN Sverige arbetar för rätten till lämplig mat med mänskliga rättigheter som verktyg.

Nordbruk är den svenska medlemsorganisationen inom det globala småbrukarnätverket La Via Campesina.

Seminariet arrangeras av Växjö Fairtrade City.

Om föreläsaren

Catarina Antikainen, FIAN Sverige. Joel Holmdahl, Nordbruk. Maria Gardfjell, Förste vice ordförande för Miljö- och jordbruksutskottet. Seminariet modereras av Sara Norrby Wallin.