Pågående forskning med fokus på nutritionstillståndet hos äldre personer (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Plats: Pågående forskning med fokus på nutritionstillståndet hos äldre personer (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Tidpunkt: 2018-09-07 14:00 - 15:00

Föreläsare: Stina Engelheart, dietist vård- och omsorgsförvaltningen Örebro och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Vid seminariet presenteras ett pågående forskningsprojekt och bakgrunden till projektet. Forskningsprojektet tar sitt avstamp i nutritionstillståndet, ur ett övergripande och brett perspektiv med en modell som utgångspunkt. Forskningsprojektet fokuserar på äldre personer med hemsjukvård och dess nutritionstillstånd, delvis vid inskrivning i hemsjukvården och delvis hur förändringen av hälso- och nutritionstillståndet sker över tid. Projektet är ett unikt samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun, vilket också kommer att diskuteras.

Om föreläsaren

Stina Engelheart är leg dietist inom Vård och omsorg i Örebro kommun, med fokus på utveckling och utbildning kring mat, måltider och nutrition. Dessutom är hon doktorand vid Institutionen för medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. Stina har även deltagit i flera nationella utvecklingsarbeten kring nutrition för äldre personer, och skrivit artiklar och kurslitteratur i ämnet.

Hem
x