Fetma med samtidig undernäring – ett vanligt men dolt problem i bostäder med särskild service (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Plats: Fetma med samtidig undernäring – ett vanligt men dolt problem i bostäder med särskild service (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Tidpunkt: 2018-09-07 15:30 - 16:30

Föreläsare: Madelene Johansson, leg dietist, med mag. Växjö kommun, omsorgsförvaltningen. Cecilia Svanberg, leg dietist, fil kand. Växjö kommun, omsorgsförvaltningen. Utsedd till Årets Dietist 2018 av Dietisternas Riksförbund.

I oktober 2017 startades en stor kompetensutvecklingssatsning inom området mat, måltider och nutrition inom omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun. Flera personalkategorier från bostäder för särskild service, korttidsboenden och dagliga verksamheter som alla omfattas av LSS fick erbjudande om att medverka. I samband med utbildning gjordes en kartläggning över bland annat hälsotillståndet hos våra omsorgstagare. Kartläggningen visade en många gånger avancerad problematik med övervikt och fetma i kombination med undernäring och sväljsvårigheter.
Vid dagens seminarium kommer vi att berätta mer om kompetensutvecklingssatsningen, och vilka mervärden som den leder fram till. Vi kommer också att berätta mer om vilka möjligheter det finns att förbättra hälsa med förhållandevis enkla metoder, och om vad hälso- och sjukvården erbjuder individerna för hjälp idag.
Växjö kommun har haft dietistverksamhet i omsorgsförvaltningen sedan 2002, och var därmed en av de första kommunerna i landet som valde att satsa på denna spetskompetens inom mat, måltider och nutrition. Under dessa 16 år har dietistverksamheten utökats från en halvtidstjänst till två heltidstjänster, och dietisten är en självklar resurs i arbetet med allt från patientsäkerhet till måltidsrutiner.
Vad är en dietist?
Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket. Endast personer som har tagit examen från dietistprogrammet på universitetet kan ansöka om att få dietistlegitimation. Dietister behandlar och förebygger olika nutritionsrelaterade tillstånd och har akademisk utbildning och klinisk träning som ger unika kvalifikationer till att göra detta. De flesta dietister arbetar inom öppen och sluten hälso- och sjukvård men dietister finns även inom kommuner och statliga verk, livsmedels- och läkemedelsindustri, frisk- och företagshälsovård, forskning mm. Nutritionsforskningen utvecklas ständigt vilket förnyar dietistens roll i tjugohundratalets svenska hälso- och sjukvård och sporrar till att följa den vetenskapliga utvecklingen och hålla metoder och arbetssätt uppdaterade.

Om föreläsaren

Både Madelene och Cecilia har lång erfarenhet av både kliniskt patientarbete inom slutenvården och utvecklingsarbete inom kommunal vård och omsorg.

Hem
x