Bygemenskap och lokal utveckling och bygg-gemenskap och tillsammansbygge (arr. Refarm)

Plats: Bygemenskap och lokal utveckling och bygg-gemenskap och tillsammansbygge (arr. Refarm)

Tidpunkt: 2018-09-07 11:00 - 11:40

Föreläsare: Peter Eklund

Byggemenskaper ger fler och mindre aktörer utrymme på bostadsmarknaden vilket bidrar till ett bostadsbyggande med högre kvalitet och en mer varierad stadsmiljö, i såväl skala som uttryck. Runt om i Sverige växer sådana exempel nu fram såväl på landsbygd som i städer. Begreppet hållbarhet används här i dess bredare bemärkelse med hänsyn, inte bara till miljön, utan även de sociala aspekterna samt de boendes krav på kvalitet i boendemiljön. Att gestalta byggnader och livsmiljöer som kan bli instrument för att stärka ekosystem och knyta samman kretslopp. En möjlighet att utveckla en helt ny samhällsplanering, en cirkulär planering och bostadsbyggande. Där urbana ytor likväl som landsbygdens mark tas tillvara i ett betydligt mer gränsöverskridande sätt. Över hela landet finns mängder av gamla industrilokaler eller tomma djurstallar. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar lokalerna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen i såväl i staden som på landet. Nya hus där odlingar av fisk och grönsaker är lika självklart som dagens parkeringsplatser.

Om föreläsaren

Peter är samhällsplanerare, författare och tidigare forskare i Regional utveckling KTH och för OECD. Han har lång erfarenhet att arbeta med bostadsplanering och långsiktig hållbar utveckling på olika nivåer i samhället

Hem
x