Antibiotikaresistens, vad kan det innebära för vår framtida hälsa? (arr. LRF Sydost)

Plats: Antibiotikaresistens, vad kan det innebära för vår framtida hälsa? (arr. LRF Sydost)

Tidpunkt: 2018-09-07 15:30 - 16:30

Föreläsare: Gunnar Kahlmeter, professor och överläkare, Växjö och EUCAST

Varje dag räddar antibiotika liv, både i Sverige och resten av världen. Det är en av våra viktigaste grupper av läkemedel – och så vill vi att det ska fortsätta vara. Antibiotikans kraft är hotad. Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att utvecklas och snabbt spridas i världen. Om vi inte bromsar utvecklingen kan vanliga sjukdomar, som lunginflammation, blodförgiftning m fl bli svåra att bota, och vissa ingrepp som transplantationer, proteskirurgi och kvalificerad intensivvård bli svåra att genomföra.
Källa ”Skydda antibiotikan”

En av våra kunnigaste experter på antibiotikaresistens och dess följder informerar vad som behöver göras för att vi även i framtiden ska kunna rädda liv med antibiotika.

Prof/överläkare Gunnar Kahlmeter, Växjö och EUCAST

Välkomna LRF Sydost

Om föreläsaren

Hem
x