Seminarier

Under två dagar i september skapar vi en nationell mötesplats i Växjö där du kan uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och måltiden som helhet.

Seminarier och föreläsningar är en viktig del av MAT, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. Seminarierna riktas både till branschfolk – alla de som på något sätt arbetar med mat, vare sig det är i offentlig eller privat verksamhet – och en allmänhet som har ett intresse av mat, folkhälsa och hållbarhet. Alla seminarier är kostnadsfria för besökarna. Förra året hade vi över 2000 besök på våra seminarier. Tack alla som kom!

Vill du arrangera ett seminarium under MAT2019? Vänligen kontakta Karin Malm snarast.

Projektledare seminarieprogram
Karin Malm, , +46 470 73 32 75