Seminarier

Under två dagar i september skapar vi en nationell mötesplats i Växjö där du kan uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och måltiden som helhet.

Seminarier och föreläsningar är en viktig del av MAT, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. Seminarierna riktas både till branschfolk – alla de som på något sätt arbetar med mat, vare sig det är i offentlig eller privat verksamhet – och en allmänhet som har ett intresse av mat, folkhälsa och hållbarhet. Alla seminarier är kostnadsfria för besökarna. Välkommen att anmäla dig!

Projektledare seminarieprogram
Erika Lagergren, , 0767-20 77 53

Våra seminarier

6 september

Domkyrkocentrum - 18:00

Framtida mat (arr. Beröringspunkt, Svenska kyrkan i Växjö)

Plats: Domkyrkocentrum

Tidpunkt: 18:00 -19:30, 6 september

Föreläsare: Maria Unell, verksamhetschef Refarm och Miljö Linné

7 september

Växjö Konserthus - 09:00

Hållbar produktion och konsumtion av mat - Faktaunderlag och samordning av regeringens ekouppdrag (arr. Jordbruksverket)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Äldreomsorgsmåltider utifrån individens behov och önskemål (arr. Livsmedelsverket)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Karin Lindow

Trendrapport: Matens betydelse för reseupplevelsen (arr. Destination Småland och VisitSweden)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Jens Heed

Framtidens seniormåltid

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Elin Rigo och Ida Henriksson, Kävlinge kommun

Maten, Planeten och Du!

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Camilla Sjörs, nutrionist och expert på näringslära, Kajsa Asp Jonsson, dietist samt Susann Ask, dietist och expert på mat och hälsa

Så kan offentlig sektor påverka för ökad etisk och hållbar handel (arr. Växjö Fairtrade City)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: David Braic, upphandlingschef Växjö kommun

PM Fest & Konferens - 09:00

Matens och Måltidens Betydelse för hälsan (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 09:00 -09:40, 7 september

Föreläsare: Håkan Sandin, verksamhetschef för NAHC - Nature Assisted Health Care Holding AB

Vattenbrukets regeldjungel (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 09:00 -09:40, 7 september

Föreläsare: Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare, Jordbruksverket

PM Fest & Konferens - 09:50

Hållbar mat - vad säger forskningen? (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 09:50 -10:30, 7 september

Föreläsare: Johanna Björklund, docent i miljövetenskap och ansvarig Måltidsprogrammet, Örebro universitet

Hållbart vattenbruk - något för ditt län? arr. Refarm

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 09:50 -10:30, 7 september

Föreläsare: Andreas Pettersson, Blått Centrum Gotland

Växjö Konserthus - 11:00

Livsmedelsförsörjning i händelse av kris - kan lokal produktion minska sårbarheten? (arr. Länsstyrelsen i Kronobergs län)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Camilla Eriksson, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Hållbara måltider och matsvinn (arr. Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Anneli Ekstedt och Helena Hallgren, Måltidsorganisationen, Växjö kommun

Matens betydelse i destinationsutvecklingen (arr. Destination Småland och VisitSweden)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Lövsjö Loghouse

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Erik Hjärtfors

Förutsättningar att förebygga och behandla undernäring i äldreomsorgen (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Lena Martin, Socialstyrelsen och Josephine Garpsäter, dietist från Qulturum/Senior Alert och Sundbybergs kommun

Den åldrande befolkning ökar och med det ändras förutsättningarna för äldreomsorgen. Allt mer avancerad vård och omsorg bedrivs inom den kommunala verksamheten vilket leder till ökade krav på utförarna. Men vilka förutsättningar finns runt om i landet för att bedriva en god nutritionsvård?

Smaken av östra Småland och Öland (arr. Forum för Matkultur Småland)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Maria Malmlöf

PM Fest & Konferens - 11:00

Bygemenskap och lokal utveckling och bygg-gemenskap och tillsammansbygge (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 11:00 -11:40, 7 september

Föreläsare: Peter Eklund, kulturgeograf, forskare och omvärldsanalytiker

Innovationer och tillväxtpotential inom livsmedelssektorn (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 11:00 -11:40, 7 september

Föreläsare: Håkan Sandin, SSEC - Swedish Surplus Energy Collaboration och initiativtagare OAS

PM Fest & Konferens - 11:50

Byt stil och ta framtiden på allvar (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 11:50 -12:30, 7 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Erik Berg och Peter Eklund

OAS - Odling, Arbetsmarknadsutveckling och Sysselsättning (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 11:50 -12:30, 7 september

Föreläsare: Håkan Sandin, initiativtagare OAS och programledare för SSEC

Växjö Konserthus - 14:00

Svensk och regional mat - miljösmart (arr. LRF Sydost)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

I dagens debatt och i media talas det mycket om vad vi ska äta eller undvika att äta. Väldigt många propagerar väldigt starkt för att vi ska äta mindre mängd kött och inte dricka mjölk. Men om man inte vill bli vegetarian eller vegan utan faktiskt gärna vill fortsätta med animaliska livsmedel så finns det olika saker att tänka på.

Matglädje (arr. Findus Special Foods)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Ewa Hansson

Sustainable Food Procurement for Public Kitchens (Hållbar upphandling för offentliga kök. Obs! seminariet är på engelska)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Mark Stein, University of Salford, Manchester

Pågående forskning om nutritionstillståndet hos äldre personer med hemsjukvård (arr. Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Stina Engelheart, dietist vård- och omsorgsförvaltningen Örebro och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Matens makt (arr. Bokförlaget Arena)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Leif Mannerström, kändiskrögare och författare samt Jesper Aspegren, programledare och matdebattör

Ett seminarium om måltidens betydelse och maten som maktfaktor.

Mat och klimat - risker och möjligheter i matproduktionen med hänsyn till förändringar i klimatet

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Johan Listmark, naturskadespecialist

PM Fest & Konferens - 14:00

Kombinationen fisk och grönt - en möjlighet för varje stad och landsända (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 14:00 -14:30, 7 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord

Framtiden är grön (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 14:00 -14:30, 7 september

Föreläsare: Peter Eklund, kulturgeograf, forskare och omvärldsanalytiker

Domkyrkocentrum - 14:00

Kristna mattraditioner (arr. Svenska kyrkan i Växjö)

Plats: Domkyrkocentrum

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Torbjörn Sjögren f.d. stiftsantikvarie

PM Fest & Konferens - 14:30

"Call from Mars" - en global matrevolution med svensk och interplanetär DNA (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 14:30 -15:00, 7 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord samt Maria Nyström, professor, Swemarc

Matförsvar - ett samtal om sårbarhet och en ökad självförsörjning (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 14:30 -15:00, 7 september

Föreläsare: Peter Eklund, kulturgeograf, forskare och omvärldsanalytiker

Växjö Konserthus - 15:30

Antibiotikaresistens, vad kan det innebära för vår framtida hälsa? (arr. LRF Sydost)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Gunnar Kahlmeter, professor och överläkare, Växjö och EUCAST

Varje dag räddar antibiotika liv, både i Sverige och resten av världen. Det är en av våra viktigaste grupper av läkemedel – och så vill vi att det ska fortsätta vara. Antibiotikans kraft är hotad.

Finland vs Sverige - andelen inhemska livsmedel i de offentliga köken (arr. Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Politiskt samtal/debatt mellan Monica Haider (S) och Eskil Erlandsson (C)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Monica Haider, Socialdemokraterna och Eskil Erlandsson, Centerpartiet

Hemmakrog på landet, Svensk Streetfood

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Ragni Andersson

Fetma med samtidig undernäring – ett vanligt men dolt problem i bostäder med särskild service (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Madelene Johansson, leg dietist, med mag. Växjö kommun, omsorgsförvaltningen. Cecilia Svanberg, leg dietist, fil kand. Växjö kommun, omsorgsförvaltningen. Utsedd till Årets Dietist 2018 av Dietisternas Riksförbund.

Fiskare, fiskhandlare och krögare - om hållbart fiske och framtida utmaningar kring vilka fiskarter vi kommer upptäcka och konsumera i framtiden (arr. Bokförlaget Arena)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Nils Molinder, kock, krögare, fiskhandlare och fiskare

Vi måste lära oss att äta och hantera mer fisk i vår vardag samtidigt som kraven på hållbarhet tillgodoses inom fiske och fiskhantering. Fisket förändras.

PM Fest & Konferens - 15:30

Vilken fisk kan jag äta? (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 15:30 -16:00, 7 september

Föreläsare: Karin Glaumann, sakkunnig Fisk- och Marknadsfrågor på Världsnaturfonden WWF

Tio lättodlade sötvattenfiskar (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 15:30 -16:00, 7 september

Föreläsare: Jason Bailey, doktor i Biologi/Vattenbruk, VCO, Vattenbrukscentrum Ost

PM Fest & Konferens - 16:00

Landbaserad fiskodling - ett alternativ för avställda djurstallar (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 16:00 -16:30, 7 september

Föreläsare: Kimberly Berglöf, marinbiolog och projektledare i Landbaserad fiskodling, Regionförbundet Kalmar Län

Matproducerande bostadsmiljöer - hur långt kan man nå? (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 16:00 -16:30, 7 september

Föreläsare: Erik Berg, arkitekt på Inobi

8 september

Växjö Konserthus - 10:00

Producent möter konsument! (arr. LRF Sydost)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Är du nyfiken på hur vi producerar våra svenska livsmedel? Vad är anledningen till att Sverige har lägst antibiotikaanvändning i djurproduktionen i hela EU.

Barn och ungas matvanor

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: Susann Ask och Maria Lundqvist

Innovationer och tillväxtpotential inom livsmedelssektorn (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: Håkan Sandin, verksamhetschef för NAHC - Nature Assisted Health Care Holding AB

Kaffe (med provsmakning)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: Mathias Gaunitz

REKO-ring

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: REKO-ring Växjö

Växjö Konserthus - 11:30

Vad innebär de svenska mervärdena i våra livsmedel? (arr. LRF Sydost)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Vi marknadsför ofta våra svenska livsmedel med att de har viktiga och värdefulla mervärden, men vad är det som skiljer våra produkter från det som importeras. Är inte lagstiftningen densamma i t ex hela EU?

Smaken av Öland och Öländska skrönor och bönor

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Föreläsare: Karin Westbergh, Westbergh Upplevelser AB

Anabola måltider - vikten av bra matvanor på äldre dar (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Föreläsare: Madelene Johansson och Cecilia Svanberg, Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun

Idag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Undernäring är idag ett dolt folkhälsoproblem som inte bara handlar om viktnedgång, utan om kroppens sammansättning och den inre hälsan.

OAS en metod för Odling, Integration och Sysselsättning (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Föreläsare: Håkan Sandin, verksamhetschef för NAHC - Nature Assisted Health Care Holding AB

Bygemenskap och lokal utveckling och bygg-gemenskap och tillsammansbygge + Byt stil och ta framtiden på allvar (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Föreläsare: Peter Eklund, kulturgeograf, forskare och omvärldsanalytiker + Niklas Wennberg och Peter Eklund

Växjö Konserthus - 13:00

Mat och Cancer - vad ökar och minskar risken?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Karin Aldin, Dietisternas Riksförbund, Mat och Cancer

Politisk debatt/samtal med Tomas Thornell (S) och Anna Tenje (M)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Tomas Thornell (Socialdemokraterna) och Anna Tenje (Moderaterna)

Kombination fisk och grönt - en möjlighet för varje stad och landsända + "Call from Mars" - en global matrevolution med svensk och interplanetär DNA (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord + Maria Nyström, professor, Swemarc

Matens och måltidens betydelse för hälsan (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Håkan Sandin, verksamhetschef för NAHC - Nature Assisted Health Care Holding AB

Diabetes: en match för livet

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Peter Jihde, programledare och sportjournalist

Hem
x