Svenska kockars förening – temadag

Svenska kockars förening bjuder in till en temadag med på fokus på hur branschens kompetensförsörjning säkerställs. Datumet är fredagen den 7 september kl 09.30-16.00 i samband med MAT 2018 Växjö. Vi kommer att vara på PM & Vänner som ligger centralt, cirka fem minuters gångväg från stationen.
Temadagen är kostnadsfri för medlemmar i Svenska kockars förening. För övriga intresserade utgår en ”administrationsavgift” på 450 kr och i denna ingår lunch och fika. Utöver detta står deltagarna för sina egna resor och eventuell logi.

Temadagen riktar sig till alla yrkesverksamma i restaurangbranschen, måltidssektorn, företagare, kostchefer och måltidschefer, kökschefer, kockar, restauranglärare, skolledare och utbildningsanordnare för branschen, men även praktikhandledare och intresserade från näringslivet.

Syftet med dagen är att diskutera och belysa hur branschen blir ett mer attraktivt yrkesval, vilka utmaningar och möjligheter den står inför samt vilka utbildningsvägar som finns och hur dessa kan utvecklas och hur vi möter branschens behov av kvalificerade medarbetare.

För frågor kontakta Matts Andersson på  eller 073-399 14 49

Program

Anmälan görs här senast den 3/9 -18.

Har ni frågor e-posta på samma adress eller slå en signal till 073-399 14 49

Varm välkomna till temadag om och för restaurang-, måltids- och besöksnäringen.

Om admin-black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.