Livsmedelsberedskap – vem bär ansvaret?

Historiskt sett har Sverige haft en stark livsmedelsberedskap med depåer över hela landet. Men sedan 90-talet har detta rustats ned. Under Coronakrisen har vår låga självförsörjningsgrad blivit belyst, och riskerna med att så stor del av alla livsmedel vi konsumerar är importvaror. I detta seminarium berörs bland annat frågorna; Vilka kriser kan lantbruket ha beredskap för och när behöver samhället rycka in? Hur samarbetar vi mellan företag och stat för att tillsammans bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige? Hur har livsmedelsberedskapen sett ut historiskt och kan vi lära oss av det?

Seminariet belyser frågan såväl historiskt som praktiskt, i form av Byggnadsantikvarie Samuel Palmblad från Kulturparken Småland som ger det historiska perspektivet. Lantbrukaren och LRF ledamot Mikaela Johnsson som resonerar kring lantbrukets roll i krisberedskap och Max Hector, Beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Kronoberg som lyfter vikten av samverkan mellan förtag och stat för Sveriges krisberedskap.


Tidigare föreläsningar: