Sälj mer i din gårdsbutik

Välkommen till en föreläsning om merförsäljning, kundbemötande och service. Men det är också en föreläsning om att våga och satsa, att utveckla en verksamhet och driva företag.

Inleder på temat gör Björn Salomonsson, med mångårig erfarenhet av såväl sälj som att vara en inspirerande talare. Björn kommer ge dig några tankeställare om att förstå din kund och på så vis öka serviceupplevelsen och sälja mer.

Föreläsningen kompletteras med två digitala studiebesök; Ett på Rudenstams Gårdsbutik utanför Jönköping. Där berättar Jonas Rudenstam om gårdsbutikens start och utveckling, som idag är en destination i sig. Vidare gör vi ett besök på Långsryds Gårdsbutik utanför Lammhult, där Anna Håkansson berättar om hur hon såg potential och började utveckla gården hemmavid. Anna lyfter bland annat vikten av att vara affärsmässig och att vara noga med sitt sortiment.


Tidigare föreläsningar: