Regenerativt jordbruk och storskaligt naturbete

En av Sveriges frontfigurer när det kommer till Regenerativt jordbruk är Märta Jansdotter – VD för Gröna gårdar. I detta seminarium berättar hon om Regenerativt jordbruk. I regenerativt jordbruk arbetar man för att bygga upp jordarna istället för att utarma dem. Det görs genom att minimera plöjning, ha jorden beväxt och inte bar, odla fleråriga grödor och framför allt genom att låta betande djur sätta fart på fotosyntesen via sitt gödsel och betande. Vissa kallar det regenerativa jordbruket för ekologiskt 2.0.

Boktips: Holistic Management – Allan Savory & Jody Butterfield

Facebookgrupp för Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk: https://www.facebook.com/groups/1192475864140643/

Du kommer även få följa med till Törlans lantbruk i Halland där Bengt Svensson berättar om hur de bedriver storskaligt naturbete och hur miljömässiga och ekonomiska fördelar kan gå hand i hand.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med föredragshållarna, maila till:


Tidigare föreläsningar: