Hur blir man mathantverkare?

Har du en dröm om att jobba med lokal mat? Kanske producerar du livsmedel idag och vill börja förädla era produkter? Att vara mathantverkare är att jobba med produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Om detta och mycket mer berättar Anna Berglund från Eldrimner. Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk och besitter stor kunskap om olika typer av mattillverkning.

I denna föreläsning gör vi även ett digitalt studiebesök hos Elisabeth Erikson som driver Eriksons Cottage, strax utanför Hestra. Elisabeth bytte karriär och blev mathantverkare hemma på gården där hon är fjärde generationen. Vi får en inblick i hennes verksamhet och hon berättar om sin resa, om lärdomar på vägen, vikten av nätverk och vilka planer som ligger framöver.

www.eldrimner.com

www.eriksoncottage.com


Tidigare föreläsningar: